BESKRIVNING

AXIRA AB

HIMLEN FÅR VÄNTA Konsten att överleva ISBN 978-91-637-4730-4

 

Christer Bjurestedt Linde drabbades första gången sommaren 2003 av magcancer och fick genomgå en mycket svår och omfattande operation. 2006 upptäcktes en ny cancertumör, som måste opereras, och fick beskedet att hans överlevnad var ca 18 månader. Trots detta lever Christer fortfarande 8 år efter denna upplysning, d v s han ”LEVER PÅ ÖVERTID”.

 

Utrikesminister Anna Lindh mördades 2003, belyser hennes tragiska och onödiga bortgång i september 2003.

Christers egen erfarenhet av hur han behandlades eller snarare inte behandlades vid besöket på Akutmottagningen, Karolinska Sjukhuset i Solna (KS), några månader tidigare (juli 2003). Läkarna upptäckte inget fel och han skickades hem.

 

Akademiska sjukhuset, Uppsala blev istället RÄDDNINGEN, när dessa samma dag upptäckte en mycket stor cancertumör.

 

Belyser säkerhetspolisens livvaktsskydd.

 

Redogör för orsaken till att Försäkringskassan vinner vid överklagningar i 80-90 % av målen bl a genom deras lögner och deras ”klippande och klistrande” från andra beslut.

 

Felaktiga beslut som föranlett stora tragedier för flera drabbade patienter, både ekonomiskt och psykiskt.

Belyser insidan på ”kårandan” inom Försäkringskassan, som synonymt kan jämföras med den beryktade ”Baseballsligan”, det var öknamnet på en grupp polismän inom Stockholmspolisen som i början av 1980-talet anklagades för att använda övervåld och trakasserier i sin tjänsteutövning.

 

Nämndemannarollen i domstolar ifrågasätts.

 

Dessutom ger Christer lite tips om välbefinnandet samt om KONSTEN ATT ÖVERLEVA, man måste SE POSITIVT, en stor del av läkningsprocessen ligger på det psykiska planet.